Bine aţi venit pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj!

      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat, cu competenţe  în implementarea la nivel local a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, precum şi a  Legii Protecţiei Mediului nr. 265/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Priorităţile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj sunt orientate în direcţia îndeplinirii la nivel local a angajamentelor asumate în procesul de negociere pentru capitolul 22 “Mediu”, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în conformitate cu nevoile economice şi sociale, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile.

APM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

·         planificarea strategică de mediu prin elaborarea, reactualizarea şi monitorizarea Planurilor Locale de Acţiune pentru Mediu la nivel local;

·         monitorizarea factorilor de mediu;

·         autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;

·         implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;

raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă, etc

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.